Best Players

 • Matt Albers

  Relief Pitcher

 • Charlie Tilson

  Center Fielder

 • Matt Davidson

  Third Baseman

Hottest Players

 • Justin Morneau

  First Baseman

 • Austin Jackson

  Center Fielder

 • James Shields

  Starting Pitcher

Player Salaries

Team Roster

Array ( [_edit_last] => Array ( [0] => 1 ) [_edit_lock] => Array ( [0] => 1486978532:1 ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 921 ) [team_slug] => Array ( [0] => White Sox ) [_team_slug] => Array ( [0] => field_586234e3b157d ) [best_players_0_headshot] => Array ( [0] => 2204 ) [_best_players_0_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_0_name] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_0_position] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_0_home_runs] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_0_batting_average] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_0_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_0_age] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_0_birth_date] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_0_hometown] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_0_height] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_0_salary] => Array ( [0] => ) [_best_players_0_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_0_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_0_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_1_headshot] => Array ( [0] => 5597 ) [_best_players_1_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_1_name] => Array ( [0] => Albers Matt ) [_best_players_1_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_1_position] => Array ( [0] => Relief Pitcher ) [_best_players_1_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_1_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_1_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_1_batting_average] => Array ( [0] => 1.000 ) [_best_players_1_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_1_number] => Array ( [0] => 34 ) [_best_players_1_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_1_age] => Array ( [0] => 34 ) [_best_players_1_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_1_birth_date] => Array ( [0] => 1/20/1983 ) [_best_players_1_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_1_hometown] => Array ( [0] => Houston, TX ) [_best_players_1_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_1_height] => Array ( [0] => 6'1" ) [_best_players_1_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_1_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_1_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_1_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_1_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_2_headshot] => Array ( [0] => 5598 ) [_best_players_2_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_2_name] => Array ( [0] => Davidson Matt ) [_best_players_2_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_2_position] => Array ( [0] => Third Baseman ) [_best_players_2_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_2_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_2_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_2_batting_average] => Array ( [0] => .500 ) [_best_players_2_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_2_number] => Array ( [0] => 22 ) [_best_players_2_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_2_age] => Array ( [0] => 25 ) [_best_players_2_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_2_birth_date] => Array ( [0] => 3/26/1991 ) [_best_players_2_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_2_hometown] => Array ( [0] => Yucaipa, CA ) [_best_players_2_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_2_height] => Array ( [0] => 6'3" ) [_best_players_2_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_2_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_2_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_2_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_2_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_3_headshot] => Array ( [0] => 5599 ) [_best_players_3_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_3_name] => Array ( [0] => Tilson Charlie ) [_best_players_3_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_3_position] => Array ( [0] => Center Fielder ) [_best_players_3_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_3_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_3_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_3_batting_average] => Array ( [0] => .500 ) [_best_players_3_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_3_number] => Array ( [0] => 22 ) [_best_players_3_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_3_age] => Array ( [0] => 24 ) [_best_players_3_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_3_birth_date] => Array ( [0] => 12/2/1992 ) [_best_players_3_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_3_hometown] => Array ( [0] => Wilmette, IL ) [_best_players_3_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_3_height] => Array ( [0] => 5'11" ) [_best_players_3_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_3_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_3_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_3_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_3_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_4_headshot] => Array ( [0] => 5600 ) [_best_players_4_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_4_name] => Array ( [0] => Ranaudo Anthony ) [_best_players_4_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_4_position] => Array ( [0] => Starting Pitcher ) [_best_players_4_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_4_home_runs] => Array ( [0] => 1 ) [_best_players_4_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_4_batting_average] => Array ( [0] => .333 ) [_best_players_4_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_4_number] => Array ( [0] => 45 ) [_best_players_4_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_4_age] => Array ( [0] => 27 ) [_best_players_4_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_4_birth_date] => Array ( [0] => 9/9/1989 ) [_best_players_4_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_4_hometown] => Array ( [0] => Freehold, NJ ) [_best_players_4_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_4_height] => Array ( [0] => 6'7" ) [_best_players_4_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_4_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_4_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_4_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_4_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_5_headshot] => Array ( [0] => 5601 ) [_best_players_5_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_5_name] => Array ( [0] => Cabrera Melky ) [_best_players_5_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_5_position] => Array ( [0] => Left Fielder ) [_best_players_5_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_5_home_runs] => Array ( [0] => 14 ) [_best_players_5_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_5_batting_average] => Array ( [0] => .296 ) [_best_players_5_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_5_number] => Array ( [0] => 53 ) [_best_players_5_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_5_age] => Array ( [0] => 32 ) [_best_players_5_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_5_birth_date] => Array ( [0] => 8/11/1984 ) [_best_players_5_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_5_hometown] => Array ( [0] => Bajos de Haina, DOM ) [_best_players_5_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_5_height] => Array ( [0] => 5'10" ) [_best_players_5_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_5_salary] => Array ( [0] => $15,000,000 ) [_best_players_5_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_5_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_5_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_6_headshot] => Array ( [0] => 5602 ) [_best_players_6_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_6_name] => Array ( [0] => Abreu José ) [_best_players_6_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_6_position] => Array ( [0] => First Baseman ) [_best_players_6_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_6_home_runs] => Array ( [0] => 25 ) [_best_players_6_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_6_batting_average] => Array ( [0] => .293 ) [_best_players_6_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_6_number] => Array ( [0] => 79 ) [_best_players_6_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_6_age] => Array ( [0] => 30 ) [_best_players_6_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_6_birth_date] => Array ( [0] => 1/29/1987 ) [_best_players_6_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_6_hometown] => Array ( [0] => Cienfuegos, CUB ) [_best_players_6_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_6_height] => Array ( [0] => 6'3" ) [_best_players_6_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_6_salary] => Array ( [0] => $10,825,000 ) [_best_players_6_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_6_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_6_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_7_headshot] => Array ( [0] => 5603 ) [_best_players_7_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_7_name] => Array ( [0] => Eaton Adam ) [_best_players_7_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_7_position] => Array ( [0] => Right Fielder ) [_best_players_7_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_7_home_runs] => Array ( [0] => 14 ) [_best_players_7_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_7_batting_average] => Array ( [0] => .284 ) [_best_players_7_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_7_number] => Array ( [0] => 2 ) [_best_players_7_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_7_age] => Array ( [0] => 28 ) [_best_players_7_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_7_birth_date] => Array ( [0] => 12/6/1988 ) [_best_players_7_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_7_hometown] => Array ( [0] => Springfield, OH ) [_best_players_7_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_7_height] => Array ( [0] => 5'8" ) [_best_players_7_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_7_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_7_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_7_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_7_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_8_headshot] => Array ( [0] => 2204 ) [_best_players_8_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_8_name] => Array ( [0] => Anderson Tim ) [_best_players_8_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_8_position] => Array ( [0] => Shortstop ) [_best_players_8_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_8_home_runs] => Array ( [0] => 9 ) [_best_players_8_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_8_batting_average] => Array ( [0] => .283 ) [_best_players_8_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_8_number] => Array ( [0] => 7 ) [_best_players_8_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_8_age] => Array ( [0] => 23 ) [_best_players_8_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_8_birth_date] => Array ( [0] => 6/23/1993 ) [_best_players_8_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_8_hometown] => Array ( [0] => Tuscaloosa, AL ) [_best_players_8_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_8_height] => Array ( [0] => 6'1" ) [_best_players_8_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_8_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_8_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_8_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_8_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_9_headshot] => Array ( [0] => 5605 ) [_best_players_9_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_9_name] => Array ( [0] => Saladino Tyler ) [_best_players_9_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_9_position] => Array ( [0] => Shortstop ) [_best_players_9_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_9_home_runs] => Array ( [0] => 8 ) [_best_players_9_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_9_batting_average] => Array ( [0] => .282 ) [_best_players_9_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_9_number] => Array ( [0] => 18 ) [_best_players_9_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_9_age] => Array ( [0] => 27 ) [_best_players_9_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_9_birth_date] => Array ( [0] => 7/20/1989 ) [_best_players_9_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_9_hometown] => Array ( [0] => San Diego, CA ) [_best_players_9_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_9_height] => Array ( [0] => 6'0" ) [_best_players_9_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_9_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_9_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_9_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_9_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_10_headshot] => Array ( [0] => 2204 ) [_best_players_10_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_10_name] => Array ( [0] => Narváez Omar ) [_best_players_10_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_10_position] => Array ( [0] => Catcher ) [_best_players_10_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_10_home_runs] => Array ( [0] => 1 ) [_best_players_10_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_10_batting_average] => Array ( [0] => .267 ) [_best_players_10_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_10_number] => Array ( [0] => 38 ) [_best_players_10_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_10_age] => Array ( [0] => 25 ) [_best_players_10_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_10_birth_date] => Array ( [0] => 2/10/1992 ) [_best_players_10_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_10_hometown] => Array ( [0] => Maracay, VEN ) [_best_players_10_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_10_height] => Array ( [0] => 5'11" ) [_best_players_10_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_10_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_10_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_10_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_10_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_11_headshot] => Array ( [0] => 2204 ) [_best_players_11_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_11_name] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_11_position] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_11_home_runs] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_11_batting_average] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_11_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_11_age] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_11_birth_date] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_11_hometown] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_11_height] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_11_salary] => Array ( [0] => ) [_best_players_11_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_11_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_11_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_12_headshot] => Array ( [0] => 2204 ) [_best_players_12_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_12_name] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_12_position] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_12_home_runs] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_12_batting_average] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_12_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_12_age] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_12_birth_date] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_12_hometown] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_12_height] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_12_salary] => Array ( [0] => ) [_best_players_12_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_12_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_12_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_13_headshot] => Array ( [0] => 5607 ) [_best_players_13_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_13_name] => Array ( [0] => Morneau Justin ) [_best_players_13_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_13_position] => Array ( [0] => First Baseman ) [_best_players_13_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_13_home_runs] => Array ( [0] => 6 ) [_best_players_13_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_13_batting_average] => Array ( [0] => .261 ) [_best_players_13_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_13_number] => Array ( [0] => 44 ) [_best_players_13_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_13_age] => Array ( [0] => 35 ) [_best_players_13_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_13_birth_date] => Array ( [0] => 5/15/1981 ) [_best_players_13_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_13_hometown] => Array ( [0] => New Westminster, BC ) [_best_players_13_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_13_height] => Array ( [0] => 6'4" ) [_best_players_13_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_13_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_13_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_13_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_13_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_14_headshot] => Array ( [0] => 5608 ) [_best_players_14_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_14_name] => Array ( [0] => Jackson Austin ) [_best_players_14_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_14_position] => Array ( [0] => Center Fielder ) [_best_players_14_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_14_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_14_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_14_batting_average] => Array ( [0] => .254 ) [_best_players_14_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_14_number] => Array ( [0] => 26 ) [_best_players_14_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_14_age] => Array ( [0] => 30 ) [_best_players_14_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_14_birth_date] => Array ( [0] => 2/1/1987 ) [_best_players_14_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_14_hometown] => Array ( [0] => Denton, TX ) [_best_players_14_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_14_height] => Array ( [0] => 6'1" ) [_best_players_14_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_14_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_14_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_14_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_14_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players] => Array ( [0] => 40 ) [_best_players] => Array ( [0] => field_5875f485608a6 ) [team_introduction] => Array ( [0] => There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc. ) [_team_introduction] => Array ( [0] => field_5881de37ed764 ) [conference] => Array ( [0] => American League ) [_conference] => Array ( [0] => field_5881de10ccb8a ) [division] => Array ( [0] => Central Division ) [_division] => Array ( [0] => field_5881de432b3bd ) [best_players_0_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_0_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_0_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_0_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_1_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_1_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_1_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_1_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_2_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_2_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_2_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_2_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_3_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_3_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_3_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_3_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_4_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_4_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_4_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_4_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_5_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_5_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_5_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_5_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_6_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_6_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_6_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_6_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_7_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_7_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_7_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_7_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_8_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_8_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_8_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_8_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_9_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_9_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_9_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_9_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_10_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_10_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_10_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_10_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_11_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_11_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_11_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_11_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_12_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_12_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_12_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_12_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_13_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_13_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_13_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_13_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_14_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_14_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_14_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_14_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_15_headshot] => Array ( [0] => 5609 ) [_best_players_15_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_15_name] => Array ( [0] => Shields James ) [_best_players_15_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_15_position] => Array ( [0] => Starting Pitcher ) [_best_players_15_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_15_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_15_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_15_batting_average] => Array ( [0] => .250 ) [_best_players_15_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_15_number] => Array ( [0] => 25 ) [_best_players_15_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_15_age] => Array ( [0] => 35 ) [_best_players_15_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_15_birth_date] => Array ( [0] => 12/20/1981 ) [_best_players_15_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_15_hometown] => Array ( [0] => Newhall, CA ) [_best_players_15_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_15_height] => Array ( [0] => 6'3" ) [_best_players_15_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_15_salary] => Array ( [0] => $21,000,000 ) [_best_players_15_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_15_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_15_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_15_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_15_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_15_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_15_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_16_headshot] => Array ( [0] => 5610 ) [_best_players_16_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_16_name] => Array ( [0] => Lawrie Brett ) [_best_players_16_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_16_position] => Array ( [0] => Second Baseman ) [_best_players_16_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_16_home_runs] => Array ( [0] => 12 ) [_best_players_16_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_16_batting_average] => Array ( [0] => .248 ) [_best_players_16_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_16_number] => Array ( [0] => 15 ) [_best_players_16_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_16_age] => Array ( [0] => 27 ) [_best_players_16_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_16_birth_date] => Array ( [0] => 1/18/1990 ) [_best_players_16_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_16_hometown] => Array ( [0] => Langley, BC ) [_best_players_16_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_16_height] => Array ( [0] => 6'0" ) [_best_players_16_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_16_salary] => Array ( [0] => $3,500,000 ) [_best_players_16_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_16_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_16_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_16_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_16_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_16_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_16_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_17_headshot] => Array ( [0] => 5611 ) [_best_players_17_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_17_name] => Array ( [0] => García Avisail ) [_best_players_17_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_17_position] => Array ( [0] => Right Fielder ) [_best_players_17_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_17_home_runs] => Array ( [0] => 12 ) [_best_players_17_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_17_batting_average] => Array ( [0] => .245 ) [_best_players_17_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_17_number] => Array ( [0] => 26 ) [_best_players_17_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_17_age] => Array ( [0] => 25 ) [_best_players_17_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_17_birth_date] => Array ( [0] => 6/12/1991 ) [_best_players_17_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_17_hometown] => Array ( [0] => Anzoategui, VEN ) [_best_players_17_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_17_height] => Array ( [0] => 6'4" ) [_best_players_17_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_17_salary] => Array ( [0] => $3,000,000 ) [_best_players_17_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_17_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_17_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_17_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_17_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_17_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_17_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_18_headshot] => Array ( [0] => 5612 ) [_best_players_18_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_18_name] => Array ( [0] => Sands Jerry ) [_best_players_18_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_18_position] => Array ( [0] => Right Fielder ) [_best_players_18_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_18_home_runs] => Array ( [0] => 1 ) [_best_players_18_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_18_batting_average] => Array ( [0] => .236 ) [_best_players_18_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_18_number] => Array ( [0] => 41 ) [_best_players_18_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_18_age] => Array ( [0] => 29 ) [_best_players_18_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_18_birth_date] => Array ( [0] => 9/28/1987 ) [_best_players_18_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_18_hometown] => Array ( [0] => Middletown, NY ) [_best_players_18_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_18_height] => Array ( [0] => 6'4" ) [_best_players_18_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_18_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_18_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_18_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_18_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_18_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_18_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_18_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_18_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_19_headshot] => Array ( [0] => 5613 ) [_best_players_19_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_19_name] => Array ( [0] => García Leury ) [_best_players_19_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_19_position] => Array ( [0] => Second Baseman ) [_best_players_19_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_19_home_runs] => Array ( [0] => 1 ) [_best_players_19_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_19_batting_average] => Array ( [0] => .229 ) [_best_players_19_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_19_number] => Array ( [0] => 28 ) [_best_players_19_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_19_age] => Array ( [0] => 25 ) [_best_players_19_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_19_birth_date] => Array ( [0] => 3/18/1991 ) [_best_players_19_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_19_hometown] => Array ( [0] => Santiago, DOM ) [_best_players_19_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_19_height] => Array ( [0] => 5'8" ) [_best_players_19_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_19_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_19_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_19_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_19_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_19_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_19_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_19_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_19_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_20_headshot] => Array ( [0] => 5614 ) [_best_players_20_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_20_name] => Array ( [0] => Frazier Todd ) [_best_players_20_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_20_position] => Array ( [0] => Third Baseman ) [_best_players_20_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_20_home_runs] => Array ( [0] => 40 ) [_best_players_20_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_20_batting_average] => Array ( [0] => .225 ) [_best_players_20_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_20_number] => Array ( [0] => 21 ) [_best_players_20_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_20_age] => Array ( [0] => 31 ) [_best_players_20_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_20_birth_date] => Array ( [0] => 2/12/1986 ) [_best_players_20_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_20_hometown] => Array ( [0] => Toms River, NJ ) [_best_players_20_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_20_height] => Array ( [0] => 6'3" ) [_best_players_20_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_20_salary] => Array ( [0] => $12,000,000 ) [_best_players_20_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_20_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_20_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_20_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_20_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_20_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_20_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_21_headshot] => Array ( [0] => 5615 ) [_best_players_21_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_21_name] => Array ( [0] => Rollins Jimmy ) [_best_players_21_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_21_position] => Array ( [0] => Shortstop ) [_best_players_21_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_21_home_runs] => Array ( [0] => 2 ) [_best_players_21_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_21_batting_average] => Array ( [0] => .221 ) [_best_players_21_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_21_number] => Array ( [0] => 7 ) [_best_players_21_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_21_age] => Array ( [0] => 38 ) [_best_players_21_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_21_birth_date] => Array ( [0] => 11/27/1978 ) [_best_players_21_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_21_hometown] => Array ( [0] => Oakland, CA ) [_best_players_21_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_21_height] => Array ( [0] => 5'7" ) [_best_players_21_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_21_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_21_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_21_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_21_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_21_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_21_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_21_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_21_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_22_headshot] => Array ( [0] => 5616 ) [_best_players_22_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_22_name] => Array ( [0] => Ávila Álex ) [_best_players_22_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_22_position] => Array ( [0] => Catcher ) [_best_players_22_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_22_home_runs] => Array ( [0] => 7 ) [_best_players_22_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_22_batting_average] => Array ( [0] => .213 ) [_best_players_22_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_22_number] => Array ( [0] => 31 ) [_best_players_22_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_22_age] => Array ( [0] => 30 ) [_best_players_22_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_22_birth_date] => Array ( [0] => 1/29/1987 ) [_best_players_22_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_22_hometown] => Array ( [0] => Hialeah, FL ) [_best_players_22_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_22_height] => Array ( [0] => 5'11" ) [_best_players_22_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_22_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_22_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_22_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_22_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_22_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_22_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_22_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_22_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_23_headshot] => Array ( [0] => 5617 ) [_best_players_23_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_23_name] => Array ( [0] => Navarro Dioner ) [_best_players_23_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_23_position] => Array ( [0] => Catcher ) [_best_players_23_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_23_home_runs] => Array ( [0] => 6 ) [_best_players_23_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_23_batting_average] => Array ( [0] => .210 ) [_best_players_23_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_23_number] => Array ( [0] => 30 ) [_best_players_23_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_23_age] => Array ( [0] => 33 ) [_best_players_23_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_23_birth_date] => Array ( [0] => 2/9/1984 ) [_best_players_23_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_23_hometown] => Array ( [0] => Caracas, VEN ) [_best_players_23_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_23_height] => Array ( [0] => 5'9" ) [_best_players_23_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_23_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_23_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_23_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_23_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_23_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_23_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_23_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_23_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_24_headshot] => Array ( [0] => 5618 ) [_best_players_24_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_24_name] => Array ( [0] => Sánchez Carlos ) [_best_players_24_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_24_position] => Array ( [0] => Second Baseman ) [_best_players_24_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_24_home_runs] => Array ( [0] => 4 ) [_best_players_24_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_24_batting_average] => Array ( [0] => .208 ) [_best_players_24_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_24_number] => Array ( [0] => 5 ) [_best_players_24_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_24_age] => Array ( [0] => 24 ) [_best_players_24_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_24_birth_date] => Array ( [0] => 6/29/1992 ) [_best_players_24_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_24_hometown] => Array ( [0] => Maracay, VEN ) [_best_players_24_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_24_height] => Array ( [0] => 5'11" ) [_best_players_24_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_24_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_24_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_24_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_24_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_24_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_24_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_24_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_24_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_25_headshot] => Array ( [0] => 5619 ) [_best_players_25_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_25_name] => Array ( [0] => Shuck J.B. ) [_best_players_25_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_25_position] => Array ( [0] => Center Fielder ) [_best_players_25_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_25_home_runs] => Array ( [0] => 4 ) [_best_players_25_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_25_batting_average] => Array ( [0] => .205 ) [_best_players_25_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_25_number] => Array ( [0] => 20 ) [_best_players_25_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_25_age] => Array ( [0] => 29 ) [_best_players_25_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_25_birth_date] => Array ( [0] => 6/18/1987 ) [_best_players_25_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_25_hometown] => Array ( [0] => Westerville, OH ) [_best_players_25_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_25_height] => Array ( [0] => 5'11" ) [_best_players_25_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_25_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_25_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_25_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_25_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_25_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_25_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_25_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_25_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_26_headshot] => Array ( [0] => 2204 ) [_best_players_26_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_26_name] => Array ( [0] => Coats Jason ) [_best_players_26_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_26_position] => Array ( [0] => Right Fielder ) [_best_players_26_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_26_home_runs] => Array ( [0] => 1 ) [_best_players_26_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_26_batting_average] => Array ( [0] => .200 ) [_best_players_26_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_26_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_26_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_26_age] => Array ( [0] => 26 ) [_best_players_26_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_26_birth_date] => Array ( [0] => 2/24/1990 ) [_best_players_26_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_26_hometown] => Array ( [0] => Dallas, TX ) [_best_players_26_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_26_height] => Array ( [0] => 6'2" ) [_best_players_26_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_26_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_26_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_26_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_26_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_26_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_26_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_26_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_26_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_27_headshot] => Array ( [0] => 5620 ) [_best_players_27_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_27_name] => Array ( [0] => Sale Chris ) [_best_players_27_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_27_position] => Array ( [0] => Starting Pitcher ) [_best_players_27_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_27_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_27_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_27_batting_average] => Array ( [0] => .167 ) [_best_players_27_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_27_number] => Array ( [0] => 41 ) [_best_players_27_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_27_age] => Array ( [0] => 27 ) [_best_players_27_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_27_birth_date] => Array ( [0] => 3/30/1989 ) [_best_players_27_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_27_hometown] => Array ( [0] => Lakeland, FL ) [_best_players_27_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_27_height] => Array ( [0] => 6'6" ) [_best_players_27_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_27_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_27_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_27_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_27_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_27_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_27_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_27_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_27_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_28_headshot] => Array ( [0] => 5621 ) [_best_players_28_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_28_name] => Array ( [0] => Sánchez Héctor ) [_best_players_28_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_28_position] => Array ( [0] => Catcher ) [_best_players_28_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_28_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_28_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_28_batting_average] => Array ( [0] => .143 ) [_best_players_28_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_28_number] => Array ( [0] => 44 ) [_best_players_28_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_28_age] => Array ( [0] => 27 ) [_best_players_28_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_28_birth_date] => Array ( [0] => 11/17/1989 ) [_best_players_28_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_28_hometown] => Array ( [0] => Maracay, VEN ) [_best_players_28_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_28_height] => Array ( [0] => 6'0" ) [_best_players_28_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_28_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_28_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_28_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_28_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_28_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_28_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_28_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_28_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_29_headshot] => Array ( [0] => 5622 ) [_best_players_29_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_29_name] => Array ( [0] => Smith Kevan ) [_best_players_29_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_29_position] => Array ( [0] => Catcher ) [_best_players_29_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_29_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_29_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_29_batting_average] => Array ( [0] => .125 ) [_best_players_29_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_29_number] => Array ( [0] => 61 ) [_best_players_29_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_29_age] => Array ( [0] => 28 ) [_best_players_29_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_29_birth_date] => Array ( [0] => 6/28/1988 ) [_best_players_29_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_29_hometown] => Array ( [0] => Pittsburgh, PA ) [_best_players_29_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_29_height] => Array ( [0] => 6'4" ) [_best_players_29_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_29_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_29_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_29_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_29_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_29_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_29_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_29_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_29_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_30_headshot] => Array ( [0] => 5623 ) [_best_players_30_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_30_name] => Array ( [0] => González Miguel ) [_best_players_30_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_30_position] => Array ( [0] => Starting Pitcher ) [_best_players_30_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_30_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_30_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_30_batting_average] => Array ( [0] => .000 ) [_best_players_30_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_30_number] => Array ( [0] => 58 ) [_best_players_30_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_30_age] => Array ( [0] => 32 ) [_best_players_30_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_30_birth_date] => Array ( [0] => 5/27/1984 ) [_best_players_30_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_30_hometown] => Array ( [0] => Guadalajara, MEX ) [_best_players_30_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_30_height] => Array ( [0] => 6'1" ) [_best_players_30_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_30_salary] => Array ( [0] => $5,900,000 ) [_best_players_30_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_30_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_30_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_30_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_30_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_30_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_30_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_31_headshot] => Array ( [0] => 5624 ) [_best_players_31_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_31_name] => Array ( [0] => Latos Mat ) [_best_players_31_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_31_position] => Array ( [0] => Starting Pitcher ) [_best_players_31_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_31_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_31_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_31_batting_average] => Array ( [0] => .000 ) [_best_players_31_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_31_number] => Array ( [0] => 38 ) [_best_players_31_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_31_age] => Array ( [0] => 29 ) [_best_players_31_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_31_birth_date] => Array ( [0] => 12/9/1987 ) [_best_players_31_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_31_hometown] => Array ( [0] => Alexandria, VA ) [_best_players_31_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_31_height] => Array ( [0] => 6'6" ) [_best_players_31_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_31_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_31_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_31_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_31_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_31_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_31_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_31_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_31_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_32_headshot] => Array ( [0] => 5625 ) [_best_players_32_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_32_name] => Array ( [0] => Quintana José ) [_best_players_32_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_32_position] => Array ( [0] => Starting Pitcher ) [_best_players_32_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_32_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_32_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_32_batting_average] => Array ( [0] => .000 ) [_best_players_32_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_32_number] => Array ( [0] => 62 ) [_best_players_32_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_32_age] => Array ( [0] => 28 ) [_best_players_32_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_32_birth_date] => Array ( [0] => 1/24/1989 ) [_best_players_32_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_32_hometown] => Array ( [0] => Arjona, COL ) [_best_players_32_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_32_height] => Array ( [0] => 6'1" ) [_best_players_32_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_32_salary] => Array ( [0] => $7,000,000 ) [_best_players_32_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_32_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_32_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_32_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_32_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_32_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_32_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_33_headshot] => Array ( [0] => 5626 ) [_best_players_33_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_33_name] => Array ( [0] => Rodon Carlos ) [_best_players_33_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_33_position] => Array ( [0] => Starting Pitcher ) [_best_players_33_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_33_home_runs] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_33_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_33_batting_average] => Array ( [0] => .000 ) [_best_players_33_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_33_number] => Array ( [0] => 55 ) [_best_players_33_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_33_age] => Array ( [0] => 24 ) [_best_players_33_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_33_birth_date] => Array ( [0] => 12/10/1992 ) [_best_players_33_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_33_hometown] => Array ( [0] => Miami, FL ) [_best_players_33_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_33_height] => Array ( [0] => 6'3" ) [_best_players_33_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_33_salary] => Array ( [0] => -- ) [_best_players_33_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_33_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_33_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_33_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_33_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_33_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_33_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_34_headshot] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_34_name] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_34_position] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_34_home_runs] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_34_batting_average] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_34_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_34_age] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_34_birth_date] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_34_hometown] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_34_height] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_34_salary] => Array ( [0] => ) [_best_players_34_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_34_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_34_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_34_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_34_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_34_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_34_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_35_headshot] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_35_name] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_35_position] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_35_home_runs] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_35_batting_average] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_35_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_35_age] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_35_birth_date] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_35_hometown] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_35_height] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_35_salary] => Array ( [0] => ) [_best_players_35_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_35_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_35_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_35_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_35_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_35_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_35_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_36_headshot] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_36_name] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_36_position] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_36_home_runs] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_36_batting_average] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_36_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_36_age] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_36_birth_date] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_36_hometown] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_36_height] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_36_salary] => Array ( [0] => ) [_best_players_36_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_36_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_36_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_36_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_36_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_36_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_36_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_37_headshot] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_37_name] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_37_position] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_37_home_runs] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_37_batting_average] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_37_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_37_age] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_37_birth_date] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_37_hometown] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_37_height] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_37_salary] => Array ( [0] => ) [_best_players_37_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_37_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_37_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_37_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_37_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_37_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_37_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_38_headshot] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_38_name] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_38_position] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_38_home_runs] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_38_batting_average] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_38_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_38_age] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_38_birth_date] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_38_hometown] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_38_height] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_38_salary] => Array ( [0] => ) [_best_players_38_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_38_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_38_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_38_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_38_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_38_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_38_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) [best_players_39_headshot] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_headshot] => Array ( [0] => field_5875f49f608a7 ) [best_players_39_name] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_name] => Array ( [0] => field_5875f4a5608a8 ) [best_players_39_position] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_position] => Array ( [0] => field_5875f4ae608a9 ) [best_players_39_home_runs] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_home_runs] => Array ( [0] => field_5875f4b6608aa ) [best_players_39_batting_average] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_batting_average] => Array ( [0] => field_5875f6bf608b3 ) [best_players_39_number] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_number] => Array ( [0] => field_5875f55d608ac ) [best_players_39_age] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_age] => Array ( [0] => field_5875f561608ad ) [best_players_39_birth_date] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_birth_date] => Array ( [0] => field_5875f582608ae ) [best_players_39_hometown] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_hometown] => Array ( [0] => field_5875f59d608b0 ) [best_players_39_height] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_height] => Array ( [0] => field_5875f5ad608b1 ) [best_players_39_salary] => Array ( [0] => ) [_best_players_39_salary] => Array ( [0] => field_5875f5b5608b2 ) [best_players_39_hot_scale] => Array ( [0] => 0 ) [_best_players_39_hot_scale] => Array ( [0] => field_5878d7c7fac5a ) [best_players_39_instagram] => Array ( [0] => # ) [_best_players_39_instagram] => Array ( [0] => field_5893382b00daf ) [best_players_39_twitter] => Array ( [0] => # ) [_best_players_39_twitter] => Array ( [0] => field_5893383500db0 ) )
Name Position Home Runs Batting Average Birthday Hometown Salary Hot
Name Position Home Runs Batting Average Birthday Hometown Salary Hot

Matt Albers

34

Relief Pitcher

0

1.000

1/20/1983 - 34

Houston, TX

0

Matt Davidson

22

Third Baseman

0

.500

3/26/1991 - 25

Yucaipa, CA

0

Charlie Tilson

22

Center Fielder

0

.500

12/2/1992 - 24

Wilmette, IL

0

Anthony Ranaudo

45

Starting Pitcher

1

.333

9/9/1989 - 27

Freehold, NJ

0

Melky Cabrera

53

Left Fielder

14

.296

8/11/1984 - 32

Bajos de Haina, DOM

$15,000,000

0

José Abreu

79

First Baseman

25

.293

1/29/1987 - 30

Cienfuegos, CUB

$10,825,000

0

Adam Eaton

2

Right Fielder

14

.284

12/6/1988 - 28

Springfield, OH

0

Tim Anderson

7

Shortstop

9

.283

6/23/1993 - 23

Tuscaloosa, AL

0

Tyler Saladino

18

Shortstop

8

.282

7/20/1989 - 27

San Diego, CA

0

Omar Narváez

38

Catcher

1

.267

2/10/1992 - 25

Maracay, VEN

0

Justin Morneau

44

First Baseman

6

.261

5/15/1981 - 35

New Westminster, BC

0

Austin Jackson

26

Center Fielder

0

.254

2/1/1987 - 30

Denton, TX

0

James Shields

25

Starting Pitcher

0

.250

12/20/1981 - 35

Newhall, CA

$21,000,000

0

Brett Lawrie

15

Second Baseman

12

.248

1/18/1990 - 27

Langley, BC

$3,500,000

0

Avisail García

26

Right Fielder

12

.245

6/12/1991 - 25

Anzoategui, VEN

$3,000,000

0

Jerry Sands

41

Right Fielder

1

.236

9/28/1987 - 29

Middletown, NY

0

Leury García

28

Second Baseman

1

.229

3/18/1991 - 25

Santiago, DOM

0

Todd Frazier

21

Third Baseman

40

.225

2/12/1986 - 31

Toms River, NJ

$12,000,000

0

Jimmy Rollins

7

Shortstop

2

.221

11/27/1978 - 38

Oakland, CA

0

Álex Ávila

31

Catcher

7

.213

1/29/1987 - 30

Hialeah, FL

0

Dioner Navarro

30

Catcher

6

.210

2/9/1984 - 33

Caracas, VEN

0

Carlos Sánchez

5

Second Baseman

4

.208

6/29/1992 - 24

Maracay, VEN

0

J.B. Shuck

20

Center Fielder

4

.205

6/18/1987 - 29

Westerville, OH

0

Jason Coats

Right Fielder

1

.200

2/24/1990 - 26

Dallas, TX

0

Chris Sale

41

Starting Pitcher

0

.167

3/30/1989 - 27

Lakeland, FL

0

Héctor Sánchez

44

Catcher

0

.143

11/17/1989 - 27

Maracay, VEN

0

Kevan Smith

61

Catcher

0

.125

6/28/1988 - 28

Pittsburgh, PA

0

Miguel González

58

Starting Pitcher

0

.000

5/27/1984 - 32

Guadalajara, MEX

$5,900,000

0

Mat Latos

38

Starting Pitcher

0

.000

12/9/1987 - 29

Alexandria, VA

0

José Quintana

62

Starting Pitcher

0

.000

1/24/1989 - 28

Arjona, COL

$7,000,000

0

Carlos Rodon

55

Starting Pitcher

0

.000

12/10/1992 - 24

Miami, FL

0